Conference

 

Auditorium full of professionals, expert lectures introducing new scientific and technical knowledge,  thought-provoking discussions – all that can be realized not only in conference halls, but also online.

 

We can provide the technical background necessary for connecting all the participants and for operating all the usable functions of the system either in our building – or wherever you prefer.

 

We will manage the entire participants registration phase for you, including distribution of unique access codes, we will check smooth running of the applications, we will also provide technical assistance and chat service during the conference. 

 

You will receive a recorded video of the entire conference, professionally edited and ready for your further use. The process of conference organization consists of several phases, some of them are necessary, others are optional. We will therefore create a concept tailored to your purposes.

 

Auditorium odborníků a řada přednášek jako prostor pro předávání nových vědecko-technických poznatků a diskusi nad nimi je možné zrealizovat nejen v konferenčních sálech, ale rovněž on-line formou.

 

Nezbytné technické zázemí kvůli propojení všech účastníků a provoz všech využitelných funkcionalit systému máme k dispozici v naší budově, ale lze ho vytvořit kdekoli potřebujete.

 

Zajistíme pro Vás celou fázi předchozí registrace účastníků, distribuci unikátních přístupových kódů, prověříme fungování aplikací, v průběhu konference poskytujeme technickou asistenci a obsluhu chatu.

 

Záznam celé konference obdržíte profesionálně sestříhaný a připravený pro Vaše další využití.
Proces zorganizování konference má několik fází, některé součásti jsou nezbytné, jiné nikoliv. Vytvoříme pro Vás koncept na míru podle Vašich cílů.